Eiropas Savienība pastāvīgi stiprina tiesību aktus un izvirza jaunus regulējuma noteikumus. No 2024. gada jūlija visi vienreizlietojuma plastmasas pudeļi ar plastmasas vāciņu tiks ievesti uz ES tirgu tik gadījumā, ja vāciņš ir pievienots pie pudeles. Šie noteikumi paredzēti, lai samazinātu plastmasas atkritumu piesārņojumu pasaulē.

Mēs uzskatām, ka tas ir lielisks ieguldījums un svarīgs solis, lai samazinātu plastikas atkritumu apjomu un veicinātu pārstrādi. Tāpēc mēs nolēmām neuzgaidīt obligāto regulas stāšanos spēkā. Kopā ar plastikas vāciņu piegādātāju mēs izveidojām jaunu vāciņu, kas paliek pievienots pie pudeles pat pēc atvēršanas.

Turpmāk visi ALEO produkti izmantos šos jaunos vāciņus. Piesakoties, mēs varam tos izmantot arī citiem privātajiem preču zīmoliem.